พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมต้านยาเสพติด เน้นเศรษฐกิจพอเพียง  คุณภาพชีวิตและการศึกษา    ธรรมาภิบาลและประชาชนมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/06/2558
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
102
เดือนนี้
1,601
เดือนที่แล้ว
3,064
ปีนี้
21,953
ปีที่แล้ว
17,293
ทั้งหมด
73,517
ไอพี ของคุณ
35.173.35.159
เชิญชวนประชาชน ร่วมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นี้ ชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดนับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต ซึ่งพสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างมีความตั้งใจที่จะร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐโดยพร้อมเพรียงกัน

06 ตุลาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th
10 สิงหาคม 2564

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th
09 มิถุนายน 2564

แผนที่แสดงการระบาดCOVID-19 จังหวัดเชียงใหม่(ระลอกเดือนเมษายน),องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th
16 เมษายน 2564

พยากรอากาศประจำวันที่ 16 เมษายน 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th
16 เมษายน 2564

พยากรณ์อากาศ 24.ชั่วโมงข้างหน้า วันที่ 16-17 เมษายน 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th
16 เมษายน 2564

งดเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยง 5 อำเภอจังหวัดเชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th
16 เมษายน 2564

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 4 เรื่อง มาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 20,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th
15 เมษายน 2564

ประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่36/2564 เรื่อง มาตราการป้องกันโรคในพื้นที่จังหวัด,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th
15 เมษายน 2564

ประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่35/2564 เรื่อง มาตราการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วม,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th
15 เมษายน 2564

การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการรับส่ง ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เข้าสู่โรงพยาบาลสนาม,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th
15 เมษายน 2564

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เรื่องสถานที่หรือพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโค,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th
13 เมษายน 2564

แจ้งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่อำเภอจอมทอง,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th
09 เมษายน 2564

ชาวบ้านห้วยไม้หก บ้านห้วยหล่อดูก  อ.อมก๋อย รวมพลังสร้างฝายกั้นน้ำแม่ตื่นชั่วคราว แก้ปัญหาภัยแล้ง,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

วันที่ 30 มีนาคม 2564  นายชลนที  อนุรักษ์กสิกร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง มอบหมายให้นายอสิต  ทิพย์นางรอง  ปลัด อบต. ม่อนจอง  นำชาวบ้านห้วยไม้หก หมู่ที่ 6  ตำบลม่อนจอง สร้างฝายกั้นน้ำแม่น้ำแม่ตื่นชั่วคราว ร่วมกับ อบต.แม่ตื่น ผู้นำชุมชนและหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง บรรเทาความเดือดร้อนในการขาดแคลนน้ำอุปโภค น้ำใช้ในการเกษตร

30 มีนาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

ประชาสัมพันธ์ ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงSF6 #ตั้งแต่หน้าสาริสาเพลสถึงสุดระบบปลายสายตำบลแม่ตื่นม่อนจอง วันเสาร์ ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 08.00 - 16.00 น.

21 กรกฎาคม 2563

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (70 รายการ)