พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมต้านยาเสพติด เน้นเศรษฐกิจพอเพียง  คุณภาพชีวิตและการศึกษา    ธรรมาภิบาลและประชาชนมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/06/2558
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
36
เดือนนี้
448
เดือนที่แล้ว
961
ปีนี้
7,773
ปีที่แล้ว
12,356
ทั้งหมด
42,044
ไอพี ของคุณ
3.236.59.63
นายพิมล โกสุม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวพิชชาไลย จารุมาโนชญ์
ครู คศ.1(ศพด.ม่อนจอง)


นางสาวภาณุมาศ ต่อระบิล
ครู คศ.1(ศพด.ม่อนจอง)


นางชบา หารหม่อง
ครู คศ.1(ศพด.มูเซอปากทาง)


นางสาวนะทอ เบญญาภาพันธ์
ครู คศ.1(ศพด.มูเซอใน)


นางวันเพ็ญ คำฟู
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ศพด.ม่อนจอง)


นางสาวกฤติกา บุญเลิศธรรมกุล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ศพด.มูเซอปากทาง)


นางธิดารัตน์ มาโน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ศพด.มูเซอใน)


นางสาวศรีพลอย จอโพ
จ้างเหมาผู้ดูแลเด็กบ้านห้วยไม้หก


นางสาวอัญชนา ตอผา
จ้างเหมาผู้ดูแลเด็กบ้านห้วยไม้หก


นางสาวเชษฐนุช พาเกลาะ
จ้างเหมาผู้ดูแลเด็กบ้านห้วยปูลิง


นางสาวนันทิกานต์ ชัยปราณีสุข
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางสาวณภัสนันท์ กอวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวกาญจนา กติกาสติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน


นางสาวยุวดี ดาแคะแฮ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว