พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมต้านยาเสพติด เน้นเศรษฐกิจพอเพียง  คุณภาพชีวิตและการศึกษา    ธรรมาภิบาลและประชาชนมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/06/2558
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
102
เดือนนี้
1,601
เดือนที่แล้ว
3,064
ปีนี้
21,953
ปีที่แล้ว
17,293
ทั้งหมด
73,517
ไอพี ของคุณ
35.173.35.159
นายศราวุฒิ กันทะวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษานักวิชาการศึกษา


นางสาวพิชชาไลย จารุมาโนชญ์
ครู คศ.1(ศพด.ม่อนจอง)


นางสาวภาณุมาศ ต่อระบิล
ครู คศ.1(ศพด.ม่อนจอง)


นางชบา หารหม่อง
ครู คศ.1(ศพด.มูเซอปากทาง)


นางสาวนะทอ เบญญาภาพันธ์
ครู คศ.1(ศพด.มูเซอใน)


นางสาวนันทิกานต์ ชัยปราณีสุข
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางสาวณภัสนันท์ กอวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวยุวดี ดาแคะแฮ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว


นางวันเพ็ญ คำฟู
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ศพด.ม่อนจอง)


นางสาวกฤติกา บุญเลิศธรรมกุล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ศพด.มูเซอปากทาง)


นางธิดารัตน์ มาโน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ศพด.มูเซอใน)


นางสาวศรีพลอย จอโพ
จ้างเหมาผู้ดูแลเด็กบ้านห้วยไม้หก


นางสาวอัญชนา ตอผา
จ้างเหมาผู้ดูแลเด็กบ้านห้วยไม้หก


นางสาวเชษฐนุช พาเกลาะ
จ้างเหมาผู้ดูแลเด็กบ้านห้วยปูลิง


นางสาวอุสิชา ทาดี
จ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก(ศพด.ม่อนจอง)