พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมต้านยาเสพติด เน้นเศรษฐกิจพอเพียง  คุณภาพชีวิตและการศึกษา    ธรรมาภิบาลและประชาชนมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/06/2558
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
74
เดือนนี้
1,728
เดือนที่แล้ว
1,717
ปีนี้
3,445
ปีที่แล้ว
17,293
ทั้งหมด
55,009
ไอพี ของคุณ
3.238.186.43
นายพิมล โกสุม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจองรักษาราชการ ผู้อำนวยการกองช่าง


นายปฐม ปิ่นแก้ว
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา


นายยุทธชัย เป็งเมืองมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายเสน่ห์ บุญมี
พนักงงานขับเครื่องจักรกลเบา


นางสาวพานิดา ฟูฝั้น
พนักงานจ้างทั่วไปนายอำพัน กลิ่นมาลัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา


นายอาทิตย์ พะแฮ
พนักงานจ้างทั่วไปนายชรินทร์ธร ฟูเจริญ
พนักงานจ้างทั่วไป
ช่างไฟฟ้า