พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมต้านยาเสพติด เน้นเศรษฐกิจพอเพียง  คุณภาพชีวิตและการศึกษา    ธรรมาภิบาลและประชาชนมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/06/2558
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
36
เดือนนี้
448
เดือนที่แล้ว
961
ปีนี้
7,773
ปีที่แล้ว
12,356
ทั้งหมด
42,044
ไอพี ของคุณ
3.236.59.63
นายศราวุฒิ กันทะวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นายสุริยัน จันทรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญงาน


นายเจริญ ปันตา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


นางสาวณัชฐวนิดา แสนสุทธิ
นักทรัพยากรบุคคล


นายนภวรรธ วงหาร
นักวิชาการเกษตร


นางสาวพรปวีย์ หล้าเจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นายปนิธาน ฟ้ากำธร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางกชามาศ สร้องแก้ว
ผู้ช่วยบุคลากร


นายไพศาล คำใจ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นางสาวพรทิพย์ มูผา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข


นายวรวิช สร้อยแก้ว
พนักงานขับรถยนต์


นายเลิศฤกษ์ ละน้อย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายวิชัย แสงหน่อ
พนักงานขับรถยนต์


นายประพันธ์ ธิพิม
คนงานทั่วไป


นายธนกรณ์ แตแนะ
พนักงานจ้างทั่วไป


นายโพดี ทาดี
จ้างเหมาทั่วไป


นายเศรษฐพงษ์ หารหม่อง
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสุวิกรม ศรีบ้านหลวง
จ้างเหมาทั่วไป


นางหฤทัย เปลา
จ้างเหมางานบ้านงานครัว


นางสาวกนกวรรณ ขันแก้ว
พนักจ้างเหมา


นางสาวพานิดา ฟูฝั้น
พนักงานจ้างเหมา


นายสุวรรณ วิชัย
พนักงานขับรถEMS


นายอรุณศักดิ์ ดีน้อย
จ้างเหมา