พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมต้านยาเสพติด เน้นเศรษฐกิจพอเพียง  คุณภาพชีวิตและการศึกษา    ธรรมาภิบาลและประชาชนมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/06/2558
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
102
เดือนนี้
1,601
เดือนที่แล้ว
3,064
ปีนี้
21,953
ปีที่แล้ว
17,293
ทั้งหมด
73,517
ไอพี ของคุณ
35.173.35.159
นายศราวุฒิ กันทะวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัดนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญงาน


นายเจริญ ปันตา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


นางสาวธวัลรัตน์ จอโพ
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน


นายนภวรรธ วงหาร
ลุกจ้างประจำ
นักวิชาการเกษตร


นางสาวพรปวีย์ หล้าเจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นายปนิธาน ฟ้ากำธร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางกชามาศ สร้องแก้ว
ผู้ช่วยบุคลากร


นายไพศาล คำใจ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นางสาวพรทิพย์ มูผา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข


นายวรวิช สร้อยแก้ว
พนักงานขับรถEMS


นายเลิศฤกษ์ ละน้อย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายวิชัย แสงหน่อ
พนักงานขับรถยนต์


นายประพันธ์ ธิพิม
พนักงานจ้างทั่วไป
ขับรถยนต์


นายธนกรณ์ แตแนะ
พนักงานจ้างทั่วไป


นายโพดี ทาดี
พนักงานจ้าง
ช่างไม้


นายเศรษฐพงษ์ หารหม่อง
พนักงานจ้างทั่วไป
สูบน้ำ


นายสุวิกรม ศรีบ้านหลวง
จ้างเหมาทั่วไป
ดูแลสวน


นางหฤทัย เปลา
พนักงานจ้างทั่วไป
งานบ้านงานครัว


นายสุวรรณ วิชัย
พนักงานขับรถEMS


นายอรุณศักดิ์ ดีน้อย
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสมชาย วิชัย
พนักงานขับรถยนต์


นายอำพัน กลิ่นมาลัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา


นายวสันต์ ขันแก้ว
จ้างเหมาขับรถEMS


นางสาวจ่ายอ ยะมือ
พนักงานจ้างเหมา


นางสวาท ก้อนแก้ว
พนักงานจ้างเหมา