พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมต้านยาเสพติด เน้นเศรษฐกิจพอเพียง  คุณภาพชีวิตและการศึกษา    ธรรมาภิบาลและประชาชนมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/06/2558
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
25
เดือนนี้
536
เดือนที่แล้ว
3,285
ปีนี้
31,731
ปีที่แล้ว
29,972
ทั้งหมด
113,267
ไอพี ของคุณ
44.192.52.167
e-service

-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-ปี2565 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง เรื่องบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเม 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ไตรมาส2 (เดื 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม 
-:- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- เชิญชวนประชาชน ร่วมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 
-:- รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินการขุดดินติดลำน้ำแม่ตื่น 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

อบต.ม่อนจองได้นำทีมงานร่วมทำบุญตอนรับปีไหม่เมือง
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจองมีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ปีงบประมาน 2565 ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะกรรมการโรคติดต่อ ต.ม่อนจองได้ประชุม หาแนวทางการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา2019
ช่วยเหลือมอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัว ตามมาตราการโรคระบาด โควิด-19
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้กักตัว (โควิด) ในเขตพื้นที่ตำบลม่อนจอง

งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง ขอประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี งบประมาณ 2565
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ2564
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2564 ด้าน 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง


วิวสวนกะหล่ำมูเซอ
พร้อมแล้วกับการเที่ยวชมท้องทุ่งม่อนจอง
ศูนย์เรียนรู้ป่าไม้และสัตว์ป่า
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร