พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมต้านยาเสพติด เน้นเศรษฐกิจพอเพียง  คุณภาพชีวิตและการศึกษา    ธรรมาภิบาลและประชาชนมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/06/2558
วันนี้
60
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
2,646
เดือนที่แล้ว
2,509
ปีนี้
13,355
ปีที่แล้ว
32,964
ทั้งหมด
127,855
ไอพี ของคุณ
34.229.131.158
e-service

-:- ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก สส. 
-:- ประชาสัมพันธ์แผนการยืนยันตัวตนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
-:- ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนศูนย์เด็กเล็ก 
-:- ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ 
-:- เชิญชวนท่องเที่ยวดอยม่อนจอง  
-:- ร่วมส่งคะแนนโหวต “รางวัลขวัญใจมหาชน” งานประกวด #หนูน้อยนพมาศม่อนจองแม่ตื่น ในงานประเพณียี่เป็งม่อนจ 
-:- ร่วมโหวต “รางวัลขวัญใจมหาชน” งานประกวด #นางนพมาศม่อนจองแม่ตื่น ในงานประเพณียี่เป็งม่อนจอง-แม่ตื่น ป 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์  
-:- ผู้ที่จะมีข่าวประชาสัมพันธ์ประชาชนที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ รีบๆมาลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สู 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง #เรื่องหลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมการประกวดตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมป 

โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ''กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์''
ติดตามโครงการจัดสภาพแวดล้อมผู้อยู่อาศัยคนพิการผู้สูงอายุผุ้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง
อบต.ม่อนจองได้พ่นละอองฝอยเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ (PM2.5)
ภารกิจนำรถน้ำออกป้องกันเหตุดับไฟหลุมขยะ
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจองออกปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ ชาวบ้านบ้านห้วยไม้หก หมู่ที 6 ในภารกิจดับไฟป่าช

สำรวจภาษีป้ายและร้านค้า ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 ถึง 27 มีนาคม 2566
การตรวจงานสอบการคลัง การเงินการบัญชีและการพัสดุ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2566
งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง ขอประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี งบประมาณ 2565


วิวสวนกะหล่ำมูเซอ
พร้อมแล้วกับการเที่ยวชมท้องทุ่งม่อนจอง
ศูนย์เรียนรู้ป่าไม้และสัตว์ป่า
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร