พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมต้านยาเสพติด เน้นเศรษฐกิจพอเพียง  คุณภาพชีวิตและการศึกษา    ธรรมาภิบาลและประชาชนมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/06/2558
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
35
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,056
ปีนี้
17,851
ปีที่แล้ว
29,972
ทั้งหมด
99,387
ไอพี ของคุณ
3.238.24.209
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศใช้คู่มือการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน6 พ.ย. 2562
2ประกาศมาตราการค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร30 ก.ย. 2562
3ประกาศโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบล15 ก.ค. 2562
4รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้อ26 มิ.ย. 2562
5ประกาศมาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง19 มิ.ย. 2562
6ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต10 มี.ค. 2562
7ประกาศเจตจํานงการบริหารงานด้วยความสุจริต10 มี.ค. 2562
8ประกาศมาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต16 ม.ค. 2562
9คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ7 ม.ค. 2562
10ประกาศมาตราการป้องกันการรับสินบน7 ม.ค. 2562
11ประกาศมาตราการการใช้ดุลยพินิจ7 ม.ค. 2562
12คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ7 ม.ค. 2562
13ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ5 ต.ค. 2561
14ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง เรื่อง คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลม่อนจอง1 ต.ค. 2561
15ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลม่อนจอง เรื่อง คู่มืองานบริการประชาชน1 ต.ค. 2561
16ประกาศระบบป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลั1 ต.ค. 2561
17ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ชมรมผู้สูงอายุตำบลม1 ต.ค. 2561
18ประกาศหลักเกณฑ์ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ1 ต.ค. 2561
19คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ7 มิ.ย. 2560
20ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส28 ก.พ. 2560

12  >> >|