พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมต้านยาเสพติด เน้นเศรษฐกิจพอเพียง  คุณภาพชีวิตและการศึกษา    ธรรมาภิบาลและประชาชนมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/06/2558
วันนี้
76
เมื่อวานนี้
105
เดือนนี้
1,045
เดือนที่แล้ว
2,003
ปีนี้
6,617
ปีที่แล้ว
17,293
ทั้งหมด
58,181
ไอพี ของคุณ
100.26.179.251
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศใช้คู่มือการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน6 พ.ย. 2562
2ประกาศมาตราการค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร30 ก.ย. 2562
3ประกาศโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบล15 ก.ค. 2562
4รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้อ26 มิ.ย. 2562
5ประกาศมาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง19 มิ.ย. 2562
6ประกาศมาตราการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสารธารณะ2 เม.ย. 2562
7ประกาศเจตจํานงการบริหารงานด้วยความสุจริต10 มี.ค. 2562
8ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต10 มี.ค. 2562
9ประกาศมาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต16 ม.ค. 2562
10ประกาศมาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต9 ม.ค. 2562
11คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ7 ม.ค. 2562
12ประกาศมาตราการการใช้ดุลยพินิจ7 ม.ค. 2562
13ประกาศมาตราการป้องกันการรับสินบน7 ม.ค. 2562
14คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ7 ม.ค. 2562
15ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ5 ต.ค. 2561
16ประกาศหลักเกณฑ์ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ1 ต.ค. 2561
17ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ชมรมผู้สูงอายุตำบลม1 ต.ค. 2561
18ประกาศระบบป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลั1 ต.ค. 2561
19ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลม่อนจอง เรื่อง คู่มืองานบริการประชาชน1 ต.ค. 2561
20ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง เรื่อง คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลม่อนจอง1 ต.ค. 2561

12  >> >|