พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมต้านยาเสพติด เน้นเศรษฐกิจพอเพียง  คุณภาพชีวิตและการศึกษา    ธรรมาภิบาลและประชาชนมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/06/2558
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
1,723
เดือนที่แล้ว
2,994
ปีนี้
14,732
ปีที่แล้ว
29,972
ทั้งหมด
96,268
ไอพี ของคุณ
44.192.25.113
1
งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง ขอประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี งบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th
30 พฤศจิกายน 2564

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ2564,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ2564  การบินโดรนสำรวจพื้นที่ในเขตตำบลม่อนจอง 9 หมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 6 เดือน กันยายน  พ.ศ.2564 ถึง ตั้งแต่วันที่ 9 เดือน กันยายน  พ.ศ.2564

14 กันยายน 2564

ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2564 ด้าน 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

ห้องคลังได้เข้ารวมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2564 ด้าน 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง หลักเกณฑ์ประเมินข้อมูล ตั้งแต่ วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน 2563

15 กรกฎาคม 2564

ออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

ออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 9 หมุ่บ้าน ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริการส่วนตำบลม่อนจอง ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ถึง 11 มิถุนายน พ.ศ.2564

09 กรกฎาคม 2564

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (4 รายการ)