พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมต้านยาเสพติด เน้นเศรษฐกิจพอเพียง  คุณภาพชีวิตและการศึกษา    ธรรมาภิบาลและประชาชนมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/06/2558
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
102
เดือนนี้
1,601
เดือนที่แล้ว
3,064
ปีนี้
21,953
ปีที่แล้ว
17,293
ทั้งหมด
73,517
ไอพี ของคุณ
35.173.35.159
งานควบคุมโรคระบาด Covid19 ตำบลม่อนจอง,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

ทีมงานSRRT ระดับตำบลม่อนจองนำโดย นายอสิต ทิพย์นางรอง ปลัด อบต.ม่อนจอง ออกให้กำลังใจทีมงานและชาวบ้าน บ้านมูเซอ หมูที่ 5

07 ตุลาคม 2564

ออกควบคุมพื้นที่เสี่ยงหมู่ที่6และหมู่8 ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

ส่วนงานสาธารณสุข(สำนักปลัด) อบต.ม่อนจอง ได้รับมอบหมายจากนายอสิต ทิพย์นางรอง ปลัด อบต.ม่อนจอง ออกควบคุมพื้นที่เสี่ยงหมู่ที่6และหมู่8 พร้อมเจ้าหน้าที่ รพสต บ้านห้วยน้ำขาวและ ผู้ใหญ่บ้าน อสม บ้านห้วยไมัหก บ้านสันต้นม่วง

07 ตุลาคม 2564

กองช่าง อบต.ม่อนจอง ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟกิ่งบ้านห้วยปูลิง หมู่ที่ 3 ตำบลม่อนจอง,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th
07 ตุลาคม 2564

งานสาธารณสุขได้เข้าร่วมคัดกรองโรคโควิด19ที่บ้านมูเชอปากทาง,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

นายอสิต  ทิพย์นางรอง  ปลัด อบต.ม่อนจอง ได้มอบหมายงานให้ส่วนงานสาธารณสุขได้เข้าร่วมคัดกรองโรคโควิด19ที่บ้านมูเชอปากทางและได้มอบวัสดุการแพทย์ใช้ในการคัดกรองต่อไป

06 ตุลาคม 2564

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (4 รายการ)