พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมต้านยาเสพติด เน้นเศรษฐกิจพอเพียง  คุณภาพชีวิตและการศึกษา    ธรรมาภิบาลและประชาชนมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/06/2558
วันนี้
72
เมื่อวานนี้
105
เดือนนี้
1,045
เดือนที่แล้ว
2,003
ปีนี้
6,617
ปีที่แล้ว
17,293
ทั้งหมด
58,181
ไอพี ของคุณ
100.26.179.251
ความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือบางส่วน(หมู่.9 , หมู่.5)ความเสียหายจากพายุฤดูร้อน(วาตภัย),องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด  ได้รับมอบหมายจาก หัวหน้าสำนักปลัดให้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากพายุฤดูร้อน(วาตภัย)รวมภาพความเสียหายและภาพให้ความช่วยเหลือบางส่วน(หมู่.9 , หมู่.5)

15 เมษายน 2564

เปิดด่านสกัดโรคโควิดตำบลม่อนจอง ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

วันที่13/04/2564นายชลนที  อนุรักษ์กสิกร ได้ทำการเปิดด่านสกัดโรคโควิดตำบลม่อนจอง ณ.บ้านห้วยน้ำขาวและได้มีหน่วยงาน ฝ่ายปกครอง  กำนันตำบลม่อนจอง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำขาว/บ้านมูเซอ  ประธานสภา  และสมาชิก อบต.ม่อนจอง  ผู้ใหญ่บ้านและตัวแทน ชุดทหาร ศมพ.แม่ตื่นน้อง เข้าร่วมเปิดด่านในเวลา 09.30 น ผลการปฏิงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

13 เมษายน 2564

ความเสียหายและให้ความช่วยเหลือบางส่วน(หมู่.2 , หมู่.3)จากพายุฤดูร้อน(วาตภัย),องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด  ได้รับมอบหมายจาก หัวหน้าสำนักปลัดให้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากพายุฤดูร้อน(วาตภัย)รวมภาพความเสียหายและภาพให้ความช่วยเหลือบางส่วน(หมู่.2 , หมู่.3)

13 เมษายน 2564

โครงการจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  วันที่ 12 เมษายน 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

วันที่12เมษายน2564 อบต.ม่อนจอง ร่วมกับ ทหารชุดมวลชลสัมพันธ์ที่3  เขตห้ามล่าสัตว์ป่านันทบุรี สภ.แม่ตื่น  รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว อพปร. ผู้ใหญ่บ้าน  ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ2564 ณ.บริเวณ หน้า อบต.ม่อนจอง

12 เมษายน 2564

 เปิดด่าน 7 วันอันตราย,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

วันนี้ที่ 10 เมษายน 2564 โดยนายชลนที อนุรักษ์กสิกร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อบต.ม่อนจอง กำนันตำบลม่อนจอง อปพร ตำบลม่อนจอง มวลชนสัมพันธ์ที่ 3 และเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต ห้วยน้ำขาว เปิดด่าน 7 วันอันตราย เป็นวันแรก

10 เมษายน 2564

ชาวบ้านห้วยไม้หก บ้านห้วยหล่อดูก  อ.อมก๋อย รวมพลังสร้างฝายกั้นน้ำแม่ตื่นชั่วคราว แก้ปัญหาภัยแล้ง,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

วันที่ 30 มีนาคม 2564  นายชลนที  อนุรักษ์กสิกร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง มอบหมายให้นายอสิต  ทิพย์นางรอง  ปลัด อบต. ม่อนจอง  นำชาวบ้านห้วยไม้หก หมู่ที่ 6  ตำบลม่อนจอง สร้างฝายกั้นน้ำแม่น้ำแม่ตื่นชั่วคราว ร่วมกับ อบต.แม่ตื่น ผู้นำชุมชนและหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง บรรเทาความเดือดร้อนในการขาดแคลนน้ำอุปโภค น้ำใช้ในการเกษตร

30 มีนาคม 2564

พิธีมอบบ้านเทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564  เวลา  13.00 น. นายชลนที  อนุรักษ์กสิกร  เข้าร่วมพิธีมอบบ้านเทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2563 ให้แก่นายธานินทร์ วังต๊ะแก้ว  ณ บ้านเลขที่  94  หมู่ที่ 7  ตำบลม่อนจอง  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ และเยี่ยมเยี่ยนนักเรียนทุนในพระราชนุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมี  นางสุดาภรณ์  สงวนสัตย์   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน และมีนายอําเภออมก๋อย/นายกกิ่งกาชาดอำเภออมก๋อย/กรรมการ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภออมก๋อย/หัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภออมก๋อย/ผู้นําท้องที่ท้องถิ่นในตําบลม่อนจองและพี่น้องประชาชนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสภากาชาดไทย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ เป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ ดำเนินการเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล เป็นไปตามคติทัศน์ของสภากาชาดไทย คือการบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรคกำจัดภัย เพื่อประโยชน์สุขและเป็นที่พึ่งของประชาชน โดยมี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระบรมราชูปถัมภ์  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เป็นสภานายิกาสภากาชาดไทย  สมเด็จพระกนิษฐา    ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เป็นอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในส่วนของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดหารายได้ โดยได้จากการบริจาค การจำหน่ายสลากกาชาดการกุศล  การจำหน่ายมัจฉากาชาด  ซึ่งรายได้ดังกล่าว ก็ได้นำมาใช้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามพันธกิจต่าง ๆ ของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ  พันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด

04 มกราคม 2564

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

เมื่อเวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง ร่วมกับ อพปร.ตำบลม่อนจอง รพสต. กรมทางหลวง ทหาร และกำนันผู้ใหญบ้าน ร่วมจัดทำโครงกันป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง 4 มกราคม 2564 โดยมี นายอสิต ทิพย์นางรอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจองเป็นประธานในพิธีเปิด

29 ธันวาคม 2563

โครงการอบรมเขิงปฏิบัติการการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานในพื้นที่ตำบลม่อนจอง,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th
22 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมงานพิธีแสดงมุทิตาสักการะ พิธีฉลองสัญญาบัตรพัดยศ และผ้าไตร  เจ้าอธิการสราวุฒิ  โสภโณ      ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

วันที่ 9 ธันวาคม 2562  นายชลนที  อนุรักษ์กสิกร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง   นำข้าราชการและพนักงาน  ร่วมกิจกรรมงานพิธีแสดงมุทิตาสักการะ พิธีฉลองสัญญาบัตรพัดยศ และผ้าไตร  เจ้าอธิการสราวุฒิ  โสภโณ      เจ้าอาวาสวัดสถิตบุญญาวาส  เจ้าคณะตำบลแม่ตื่น–ม่อนจอง  ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร    พัดยศและผ้าไตร  เลื่อนสมณะศักดิ์ให้เป็นพระครูชั้นโท ที่ จต. ในราชทินนาม พระครูสถิตบุญญวาส  โดยมี นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย  เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้อ่านตราตั้ง กล่าวแสดงมุทิตาสักการะ ฯ

21 กรกฎาคม 2563

พิธีปิดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ม่อนจอง-แม่ตื่น,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ว่าที่ร้อยตรี อดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอำเภออมก๋อย เป็นประธานพิธีปิดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ม่อนจอง-แม่ตื่น ตั้งแต่วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563  ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม โดยมี นายชลนทีอนุรักษ์กสิกร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง ประชาชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมในครั้งนี้

21 กรกฎาคม 2563

โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2563 นายชลนที อนุรักษ์กสิกร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง นำประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติตำบลม่อนจอง เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น โดยมี นายฉัตรเทพ เพิ่มทรัพย์ ปลัดอาวุโส อำเภออมก๋อย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีประชาชนเข้าร่วมจำนวน 100 คน

15 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2563 ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

วันที่ 3  กรกฎาคม 2563 นายชลนที  อนุรักษ์กสิกร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลม่อนจอง  ดำเนินกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2563 ณ วัดสะฐาน  หมู่ที่ 8 ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่

03 กรกฎาคม 2563

ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ไวรัส COVID-19  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ในบริเวณสำนักงาน แ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

วันที่ 27  มีนาคม 2563  เวลา 09.00 น.  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง ตำบลม่อนจอง  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ไวรัส COVID-19  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ในบริเวณสำนักงาน และได้ร่วมกันทำความสะอาด Big cleaning day และทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจองยังได้มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ สถานที่ราชการอื่น เช่น  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำขาว  เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชน  อีกด้วย

27 มีนาคม 2563

จุดตรวจคัดกรองไวรัสโควิด-19 ตำบลม่อนจอง,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

วันที่ 27 มีนาคม 2563 เมื่อเวลา 09.00 น. นายชลนที  อนุรักษ์กสิกรณ์ นายกบริหารส่วนตำบลม่อนจอง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หน่วยงานนราชการ  ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อสม.ม่อนจอง  ได้เข้มงวดตั้งจุดตรวจคัดกรองไวรัสโควิด-19 เส้นทางเชื่อมต่ออำเภอแม่สอดและอำเภอบ้านนา หมู่ 2 ตำบลม่อนจอง  อ.อมก๋อย  จ.เชียงใหม่ ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้สัญจรผ่านไปมา ได้มีการนำเครื่องตรวจอุณหภูมิร่างกาย วัดที่หน้าผาก ของผู้ที่เข้ามาทำการตรวจเบื้องต้น และได้มีบริการกดเจลล้างมือให้กับประชาชนที่ผ่านไปมาหน้าจุดคัดกรอง เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ในเบื้องต้น หากมีการวัดอุณหภูมิของร่างกายแล้วพบว่าสูงกว่า 37 องศาเซลเซียส เกินเกณฑ์กำหนดแล้ว ก็จะเชิญตัวตรวจสอบประวัติและนำรักษาตัวต่อไป

27 มีนาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (90 รายการ)