พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมต้านยาเสพติด เน้นเศรษฐกิจพอเพียง  คุณภาพชีวิตและการศึกษา    ธรรมาภิบาลและประชาชนมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/06/2558
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
1,723
เดือนที่แล้ว
2,994
ปีนี้
14,732
ปีที่แล้ว
29,972
ทั้งหมด
96,268
ไอพี ของคุณ
44.192.25.113
1
อบต.ม่อนจองได้นำทีมงานร่วมทำบุญตอนรับปีไหม่เมือง,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

นายมนตรี บัวเกตุ นายก อบต.ม่อนจองได้นำทีมงานร่วมทำบุญตอนรับปีไหม่เมืองเพื่อเป็นสิริมงคล

12 เมษายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจองมีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจองมีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 หัวข้อเรื่องสำคัญ การปรับปรุงแผนพัฒนา 5 ปี (2566-2570)(แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565) มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 9 หมู่บ้าน เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้

11 เมษายน 2565

ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ปีงบประมาน 2565 ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

นายมนตรี บัวเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง พร้อมทีมงานบริหารเข้า ร่วมประชุม สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ปีงบประมาน 2565 ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการอื่น เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

11 เมษายน 2565

คณะกรรมการโรคติดต่อ ต.ม่อนจองได้ประชุม หาแนวทางการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา2019,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

วันนี้เวลา16.00น.คณะกรรมการโรคติดต่อ ต.ม่อนจองได้ประชุม หาแนวทางการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา2019

08 เมษายน 2565

ช่วยเหลือมอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัว ตามมาตราการโรคระบาด โควิด-19 ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายมนตรี บัวเกตุ นายก อบต.ม่อนจอง และทีมงานได้ช่วยเหลือมอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัว ตามมาตราการโรคระบาด โควิด-19 จำนวน12ราย ที่บ้านน้ำดั้น ม.9

31 มีนาคม 2565

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้กักตัว (โควิด) ในเขตพื้นที่ตำบลม่อนจอง,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th
ด้วยความห่วงใย อบต.ม่อนจอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงกักตัวที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านห้วยปูลิง
28 มีนาคม 2565

ประชุมกรรมการควบคุมโรค ต.ม่อนจอง ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

นายก มนตรี บัวเกตุ นายก อบต.ม่อนจองได้เป็นประธานเปิดประชุมกรรมการควบคุมโรค ต.ม่อนจอง เนื่องจากต้องรีบแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโคหวิด19 ของตำบลม่อนจอง

23 มีนาคม 2565

ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบ้านเรือนของพี่น้องชาว ต.ม่อนจอง ที่ได้รับผลกระทบจาก "วาตภัย" ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

นายมนตรี บัวเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง ได้มอบหมายเลขานายกฯให้ลงพื้นลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบ้านเรือนของพี่น้องชาว ต.ม่อนจอง ที่ได้รับผลกระทบจาก "วาตภัย" เมื่อคืนที่ผ่านมา และให้แก้ไขเป็นการเร่งด่วน!

15 มีนาคม 2565

เตรียมปรับพื้นที่สนามกีฬากลาง ต.ม่อนจองที่บ้านโฮ้งกู่ขาว ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

นาย มนตรี บัวเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจองพร้อมนายอสิต ทิพย์นางรอง ปลัด อบต.ม่อนจองได้ลงพื้นที่ปรึกษาหารือกับหัวหน้าช่าง อบจ.เพื่อเตรียมปรับพื้นที่สนามกีฬากลาง ต.ม่อนจองที่บ้านโฮ้งกู่ขาว 

09 มีนาคม 2565

โครงการอบรม อาสาสมัคระบบแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลม่อนจอง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชุมชน,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

นายมนตรี บัวเกตุ นายก อบต.ม่อนจองได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรม อาสาสมัคระบบแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลม่อนจอง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชุมชน

25 กุมภาพันธ์ 2565

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกบริการส่งน้ำอุปโภคจุดชมวิวบ้านมูเซอ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกบริการส่งน้ำจุดชมวิวบ้านมูเซอ

16 กุมภาพันธ์ 2565

เปิดศูนย์อำนวยการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ต.ม่อนจอง ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

นายมนตรี บัวเกตุ นายก อบต.ม่อนจองได้เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ต.ม่อนจอง พร้อมทั้งส่งทีมงานแก้ไขปัญหารางระบายน้ำของชุมชนม.5บ้านมูเซอร์

15 กุมภาพันธ์ 2565

เปิดศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตำบลม่อนจอง ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นายมนตรี บัวเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง เป็นประธานเปิดศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตำบลม่อนจอง ณ อบต.ม่อนจอง โดยมีนายอสิต ทิพย์นางรอง ปลัดอบต.ม่อนจอง กล่าวรายงาน พร้อมด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง ผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้

15 กุมภาพันธ์ 2565

,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th
นายมนตรี บัวเกตุ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง ได้จัดให้มีกิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จัดทำแนวกันไฟ หมู่ที่ 8 บ้านสันต้นม่วง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
"ขจัดปัญหาฝุ่นควัน เพื่อม่อนจอง ฟ้าใส ไร้มลพิษ”
15 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2566) ประจำปีงบประมาณ 2565 และโครงการ อบต.เค,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายมนตรี บัวเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง มอบหมายให้ รองนายก อบต และคณะผู้บริหาร นำเจ้าหน้าที่และพนักงาน อบต.ม่อนจอง เข้าร่วมโครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2566) ประจำปีงบประมาณ 2565 และโครงการ อบต.เคลื่อนที่-สัญจร ณ บ้านน้ำดั้น หมู่ที่ 9 ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้มาตราการการป้องกันโรคระบาด โควิด-19

15 กุมภาพันธ์ 2565

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (65 รายการ)