พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมต้านยาเสพติด เน้นเศรษฐกิจพอเพียง  คุณภาพชีวิตและการศึกษา    ธรรมาภิบาลและประชาชนมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/06/2558
วันนี้
73
เมื่อวานนี้
85
เดือนนี้
1,632
เดือนที่แล้ว
1,544
ปีนี้
13,316
ปีที่แล้ว
12,356
ทั้งหมด
47,587
ไอพี ของคุณ
18.215.62.41


โครงการอบรมเขิงปฏิบัติการการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานในพื้นที่ตำบลม่อนจอง,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th
22 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมงานพิธีแสดงมุทิตาสักการะ พิธีฉลองสัญญาบัตรพัดยศ และผ้าไตร เจ้าอธิการสราวุฒิ โสภโณ   ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

วันที่ 9 ธันวาคม 2562  นายชลนที  อนุรักษ์กสิกร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง   นำข้าราชการและพนักงาน  ร่วมกิจกรรมงานพิธีแสดงมุทิตาสักการะ พิธีฉลองสัญญาบัตรพัดยศ และผ้าไตร  เจ้าอธิการสราวุฒิ  โสภโณ      เจ้าอาวาสวัดสถิตบุญญาวาส  เจ้าคณะตำบลแม่ตื่น–ม่อนจอง  ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร    พัดยศและผ้าไตร  เลื่อนสมณะศักดิ์ให้เป็นพระครูชั้นโท ที่ จต. ในราชทินนาม พระครูสถิตบุญญวาส  โดยมี นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย  เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้อ่านตราตั้ง กล่าวแสดงมุทิตาสักการะ ฯ

21 กรกฎาคม 2563

พิธีปิดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ม่อนจอง-แม่ตื่น,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ว่าที่ร้อยตรี อดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอำเภออมก๋อย เป็นประธานพิธีปิดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ม่อนจอง-แม่ตื่น ตั้งแต่วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563  ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม โดยมี นายชลนทีอนุรักษ์กสิกร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง ประชาชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมในครั้งนี้

21 กรกฎาคม 2563

โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2563 นายชลนที อนุรักษ์กสิกร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง นำประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติตำบลม่อนจอง เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น โดยมี นายฉัตรเทพ เพิ่มทรัพย์ ปลัดอาวุโส อำเภออมก๋อย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีประชาชนเข้าร่วมจำนวน 100 คน

15 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2563 ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

วันที่ 3  กรกฎาคม 2563 นายชลนที  อนุรักษ์กสิกร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลม่อนจอง  ดำเนินกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2563 ณ วัดสะฐาน  หมู่ที่ 8 ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่

03 กรกฎาคม 2563

ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ไวรัส COVID-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ในบริเวณสำนักงาน แ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

วันที่ 27  มีนาคม 2563  เวลา 09.00 น.  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง ตำบลม่อนจอง  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ไวรัส COVID-19  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ในบริเวณสำนักงาน และได้ร่วมกันทำความสะอาด Big cleaning day และทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจองยังได้มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ สถานที่ราชการอื่น เช่น  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำขาว  เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชน  อีกด้วย

27 มีนาคม 2563

จุดตรวจคัดกรองไวรัสโควิด-19 ตำบลม่อนจอง,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

วันที่ 27 มีนาคม 2563 เมื่อเวลา 09.00 น. นายชลนที  อนุรักษ์กสิกรณ์ นายกบริหารส่วนตำบลม่อนจอง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หน่วยงานนราชการ  ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อสม.ม่อนจอง  ได้เข้มงวดตั้งจุดตรวจคัดกรองไวรัสโควิด-19 เส้นทางเชื่อมต่ออำเภอแม่สอดและอำเภอบ้านนา หมู่ 2 ตำบลม่อนจอง  อ.อมก๋อย  จ.เชียงใหม่ ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้สัญจรผ่านไปมา ได้มีการนำเครื่องตรวจอุณหภูมิร่างกาย วัดที่หน้าผาก ของผู้ที่เข้ามาทำการตรวจเบื้องต้น และได้มีบริการกดเจลล้างมือให้กับประชาชนที่ผ่านไปมาหน้าจุดคัดกรอง เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ในเบื้องต้น หากมีการวัดอุณหภูมิของร่างกายแล้วพบว่าสูงกว่า 37 องศาเซลเซียส เกินเกณฑ์กำหนดแล้ว ก็จะเชิญตัวตรวจสอบประวัติและนำรักษาตัวต่อไป

27 มีนาคม 2563

กิจกรรม “Big cleaning day” ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง ร่วมกันจัดกิจกรรม “Big cleaning day” พร้อมกันทั้งอำเภอ เพื่อให้สอดคล้องตาเจตนารมณ์  “อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  มุ่งมั่นการลดใช้พลาสติกและโฟม”  รวมทั้งเพื่อลดปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาเล็ก (PM2.5) และยังเป็นการป้องกันโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโลนา 2019 (COVID-19) อีกด้วย

13 มีนาคม 2563

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

วันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563  นายชลนที  อนุรักษ์กสิกร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ  2563  โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย  หัวหน้าส่วนราชการ โดยภายในงานมีกิจกรรมที่ให้บริการ ได้แก่ การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน ๑๑ กิจกรรม ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกฎหมาย คลินิกยางพารา และคลินิกอื่นๆ เป็นต้น เพื่อให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตรสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างครบวงจร โดยมีเกษตรกรทั้งตำบลม่อนจองและตำบลแม่ตื่น   เข้าร่วมงานกว่า ๘๐๐ ราย  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่

12 มีนาคม 2563

ประมวลภาพพนักงานร่วมกับประชาชนช่วยทำแนวกันไฟ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง นายชลนที อนุรักษ์กสิกร นำทีม อบต.ม่อนจอง ร่วมกับชาวบ้านน้ำดั้น-ไฟป่า-ป่าไม้ ช่วยกันทำแนวกันไฟพร้อมกับดับไฟบ้านน้ำดั้นเหนือ

04 มีนาคม 2563

คณะกองเกียรติยศอัญเชิญหีบเพลิงพระราชทาน เพื่อพระราชทานเพลิงศพ พระครูสถิตศุภการ (ครูบาชานุ สีหนาโท) ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 15.00 น. ณ เมรุชั่วคราววัดจอมหมอก หมู่ที่ 6 ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ คณะกองเกียรติยศอัญเชิญหีบเพลิงพระราชทาน เพื่อพระราชทานเพลิงศพ พระครูสถิตศุภการ (ครูบาชานุ สีหนาโท)  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลม่อนจอง อดีตเจ้าอาวาสวัดจอมหมอก โดยประธานฝ่ายฆราวาส  นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย และมีนายชลนที  อนุรักษ์กสิกร  นากองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง  หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ ณ เมรุชั่วคราววัดจอมหมอก

27 กุมภาพันธ์ 2563

พิธีอาราธนาสรีรขันธ์ พระครูสถิตศุภการ (ครูบาชานุ สีหนาโท) ไปยังเมรุชั่วคราวปราสาทนกหัสดีลิงค์,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563  เมื่อเวลา 12.30 น.  นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย ร่วมกับนายชลนที  อนุรักษ์กสิกร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง  นายจำลอง  ปันดอน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น  นำหัวหน้าส่วนราชการ  ผู้นำชุมชน และประชาขน  เข้าร่วมขบวนแห่พิธีอาราธนาสรีรขันธ์ พระครูสถิตศุภการ (ครูบาชานุ  สีหนาโท)  ไปยังเมรุชั่วคราวปราสาทนกหัสดีลิงค์ เพื่ออัญเชิญหีบศพขึ้นตั้งบนปราสาทนกหัสดีลิงค์  และเคลื่อนขบวนไปยังเมรุชั่วคราวฯ

22 กุมภาพันธ์ 2563

ประชุมเพื่อหารือเตรียมงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูสถิตศุภการ (ชานุ สีหนาโท) ครั้งที่ 2,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

วันที่ 19 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณพิธีจัดงานเมรุชั่วคราว  วัดจอมหมอก  ตำบลม่อนจอง  อำเภออมก๋อย  โดยมี นายชลนที  อนุรักษ์กสิกร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง  พร้อมด้วยผู้นำชุมชนหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่  ให้การต้อนรับ นายศิวะ ธมิกานนท์  นายอำเภออมก๋อย ประธานเปิดประชุมเพื่อหารือเตรียมงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูสถิตศุภการ (ชานุ สีหนาโท) ในวันที่  22-27  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เพื่อให้การจัดพิธีเป็นไปด้วยความถูกต้อง  เรียบร้อย  และสมเกียรติ

19 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ตำบลม่อนจอง ประจำปี 2563 ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

วันที่ 17 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563 เวลา 08.00 น. ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง นายชลนที  อนุรักษ์กสิกร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง  พร้อมด้วยผู้นำชุมชนหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ม่อนจอง ให้การต้อนรับ นายศิวะ ธมิกานนท์  นายอำเภออมก๋อย ประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ตำบลม่อนจอง ประจำปี 2563  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ในอากาศ และสร้างความตระหนักให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ ให้ความสำคัญ กับปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น รณรงค์ขอความร่วมมือให้ประชาชน งดการเผาทุกชนิด

17 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2563 ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง,monjong.go.th

วันที่ 13  กุมภาพันธ์  2563 เวลา 08.00 น. นายชลนที  อนุรักษ์กสิกร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง  เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี  2563 ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง  เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายการฝึกทักษะด้านการกีฬา  และที่สำคัญเป็นการสร้างความสามัคคี  ปลูกฝังการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างเด็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก    ผู้ปกครอง  และยังสร้างความสนุกสนานให้มีความเหมาะสมกับวัย

13 กุมภาพันธ์ 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (82 รายการ)