พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมต้านยาเสพติด เน้นเศรษฐกิจพอเพียง  คุณภาพชีวิตและการศึกษา    ธรรมาภิบาลและประชาชนมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/06/2558
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
3,083
ปีนี้
30,003
ปีที่แล้ว
32,964
ทั้งหมด
144,503
ไอพี ของคุณ
3.238.180.174

หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น(อก.ต้น)นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญงาน
ระดับปฏิบัติการ/ระดับชำนาญการนักทรัพยากรบุคคล
ระดับปฏิบัติการ/ระดับชำนาญการ


นายเจริญ ปันตา
เจ้าพนักงานสาธาณสุข
ระดับชำนาญงานนางสาวธวัลรัตน์ ฟ้าสุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับปฏิบัติงาน


นายนภวรรธ วงหาร
นักวิชาการเกษตร
ลูกจ้างประจำ


นางสาวพานิดา ฟูฝั้น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นายปนิธาน ฟ้ากำธร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางกชามาศ สร้องแก้ว
ผู้ช่วยบุคลากร


นายไพศาล คำใจ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นางสาวพรทิพย์ มูผา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข


นายวิชัย แสงหน่อ
พนักงานขับรถยนต์


นายธนกรณ์ แตแนะ
พนักงานจ้างทั่วไป


นายเศรษฐพงษ์ หารหม่อง
พนักงานจ้างทั่วไป
สูบน้ำ


นายสุวิกรม ศรีบ้านหลวง
จ้างเหมาทั่วไป
ดูแลสวน


นางหฤทัย เปลา
พนักงานจ้างทั่วไป
งานบ้านงานครัว


นายสุวรรณ วิชัย
พนักงานขับรถEMS


นายอรุณศักดิ์ ดีน้อย
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสมชาย วิชัย
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวอรุณรัตน์ เปลา
พยนักงานจ้างทั่วไป


นายวรวิช สร้อยแก้ว
พนักงานขับรถEMS


นายอาทิตย์ พะแฮ
พนักงานขับรถEMS


นายวรธรรม คำฟู
พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ


นางสาวจ่ายอ ยะมือ
พนักงานจ้างเหมา
นักบริบาลตำบล


นางสวาท ก้อนแก้ว
พนักงานจ้างเหมา


นายณัฐภณ ปิงยศ
จ้างเหมาเก็บขยะ


นายจิรศักดิ์ มูผา
จ้างเหมาเก็บขยะ