พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมต้านยาเสพติด เน้นเศรษฐกิจพอเพียง  คุณภาพชีวิตและการศึกษา    ธรรมาภิบาลและประชาชนมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/06/2558
วันนี้
64
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
2,476
เดือนที่แล้ว
2,511
ปีนี้
23,630
ปีที่แล้ว
32,964
ทั้งหมด
138,130
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นักบริหารการศึกษาระดับต้นนักวิชาการศึกษา
ระดับปฏิบัติการ/ระดับชำนาญการ


นางสาวพิชชาไลย จารุมาโนชญ์
ครู คศ.2(ศพด.ม่อนจอง)


นางสาวนะทอ เบญญาภาพันธ์
ครู คศ.2(ศพด.มูเซอใน)


นางสาวภาณุมาศ ต่อระบิล
ครู คศ.1(ศพด.ม่อนจอง)


นางชบา หารหม่อง
ครู คศ.1(ศพด.ห้วยไม้หก)


นางสาวนันทิกานต์ ชัยปราณีสุข
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางสาวณภัสนันท์ กอวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวยุวดี ดาแคะแฮ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว


นางสุภาพร ดีน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางวันเพ็ญ คำฟู
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ศพด.ม่อนจอง)


นางสาวกฤติกา บุญเลิศธรรมกุล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ศพด.มูเซอปากทาง)


นางธิดารัตน์ มาโน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ศพด.มูเซอใน)


นางสาวศรีพลอย จอโพ
พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ดูแลเด็กบ้านห้วยไม้หก


นางสาวอัญชนา ตอผา
พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ดูแลเด็กบ้านห้วยไม้หก


นางสาวเชษฐนุช พาเกลาะ
พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ดูแลเด็กบ้านห้วยปูลิง


นางสาวอุสิชา ทาดี
พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ดูแลเด็ก(ศพด.ม่อนจอง)