พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมต้านยาเสพติด เน้นเศรษฐกิจพอเพียง  คุณภาพชีวิตและการศึกษา    ธรรมาภิบาลและประชาชนมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/06/2558
วันนี้
61
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
2,646
เดือนที่แล้ว
2,509
ปีนี้
13,355
ปีที่แล้ว
32,964
ทั้งหมด
127,855
ไอพี ของคุณ
34.229.131.158
ลำดับรายการวันที่
1ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.25659 ก.ย. 2564
2ข้อบัญญัติ การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพ.ศ.256410 พ.ค. 2564
3ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 25649 พ.ย. 2563
4ข้อบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์3 ก.พ. 2563
5ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.256319 ก.ย. 2562
6รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป21 ก.ย. 2561
7ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ.256221 ก.ย. 2561
8ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 255919 พ.ย. 2558

1