พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมต้านยาเสพติด เน้นเศรษฐกิจพอเพียง  คุณภาพชีวิตและการศึกษา    ธรรมาภิบาลและประชาชนมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/06/2558
วันนี้
60
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
2,646
เดือนที่แล้ว
2,509
ปีนี้
13,355
ปีที่แล้ว
32,964
ทั้งหมด
127,855
ไอพี ของคุณ
34.229.131.158
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ เรื่องลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 4 เม.ย. 2566
2ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 256624 มี.ค. 2566
3ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 23 ม.ค. 2566
4ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ19 ธ.ค. 2565
5ประกาศ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์จากกรมธนารักษ์ ประจำปี พ.ศ.256615 ธ.ค. 2565
6ประกาศ เรื่อง การขยายกําหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้13 ธ.ค. 2565
7ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญั4 ก.ค. 2565
8ประกาศใช้คู่มือการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน6 พ.ย. 2562
9ประกาศมาตราการค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร30 ก.ย. 2562
10ประกาศโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบล15 ก.ค. 2562
11รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้อ26 มิ.ย. 2562
12ประกาศมาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง19 มิ.ย. 2562
13ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต10 มี.ค. 2562
14ประกาศเจตจํานงการบริหารงานด้วยความสุจริต10 มี.ค. 2562
15ประกาศมาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต16 ม.ค. 2562
16คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ7 ม.ค. 2562
17ประกาศมาตราการป้องกันการรับสินบน7 ม.ค. 2562
18ประกาศมาตราการการใช้ดุลยพินิจ7 ม.ค. 2562
19คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ7 ม.ค. 2562
20ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ5 ต.ค. 2561

1 2   >>  >|