พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมต้านยาเสพติด เน้นเศรษฐกิจพอเพียง  คุณภาพชีวิตและการศึกษา    ธรรมาภิบาลและประชาชนมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/06/2558
วันนี้
62
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
2,476
เดือนที่แล้ว
2,511
ปีนี้
23,630
ปีที่แล้ว
32,964
ทั้งหมด
138,130
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.256617 ก.ค. 2566
2ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2 พ.ศ.256627 เม.ย. 2566
3ประกาศ เรื่องลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 4 เม.ย. 2566
4ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 256624 มี.ค. 2566
5ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 23 ม.ค. 2566
6ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.25666 ม.ค. 2566
7ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ19 ธ.ค. 2565
8ประกาศ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์จากกรมธนารักษ์ ประจำปี พ.ศ.256615 ธ.ค. 2565
9ประกาศ เรื่อง การขยายกําหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้13 ธ.ค. 2565
10ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญั4 ก.ค. 2565
11ประกาศใช้คู่มือการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน6 พ.ย. 2562
12ประกาศมาตราการค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร30 ก.ย. 2562
13ประกาศโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบล15 ก.ค. 2562
14รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้อ26 มิ.ย. 2562
15ประกาศมาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง19 มิ.ย. 2562
16ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต10 มี.ค. 2562
17ประกาศเจตจํานงการบริหารงานด้วยความสุจริต10 มี.ค. 2562
18ประกาศมาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต16 ม.ค. 2562
19คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ7 ม.ค. 2562
20ประกาศมาตราการป้องกันการรับสินบน7 ม.ค. 2562

1 2   >>  >|