พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมต้านยาเสพติด เน้นเศรษฐกิจพอเพียง  คุณภาพชีวิตและการศึกษา    ธรรมาภิบาลและประชาชนมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/06/2558
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
2,646
เดือนที่แล้ว
2,509
ปีนี้
13,355
ปีที่แล้ว
32,964
ทั้งหมด
127,855
ไอพี ของคุณ
34.229.131.158
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการปฏิบัติงาน นักป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย24 ม.ค. 2566
2คู่มือประชาชน การชำระภาษีป้าย การจดทะเบียนพาณิชย์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลู8 เม.ย. 2565
3คู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปรง รื้อถอนอาคาร ต่อเติมอาคาร8 เม.ย. 2565
4คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น7 เม.ย. 2564
5คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล และอำเภอ7 เม.ย. 2564
6คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช7 เม.ย. 2564
7คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์และการทดสอบเครื่องอ่านบัตร Smart Card7 เม.ย. 2564
8คู่มือการบันทึกข้อมูล e-GP เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย7 เม.ย. 2564
9คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น7 เม.ย. 2564
10การบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ฯ ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการ18 มี.ค. 2564
11คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุ อปท.17 มี.ค. 2564
12คู่มือประชาชนให้ความรู้พลเมืองเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง "ชุดความรู้การเ18 ก.พ. 2564
13คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256224 ก.ย. 2563
14คู่มือประชาชนสำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกค17 มี.ค. 2563
15คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์10 มี.ค. 2563
16คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็น25 ก.พ. 2562

1