พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมต้านยาเสพติด เน้นเศรษฐกิจพอเพียง  คุณภาพชีวิตและการศึกษา    ธรรมาภิบาลและประชาชนมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/06/2558
วันนี้
61
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
2,646
เดือนที่แล้ว
2,509
ปีนี้
13,355
ปีที่แล้ว
32,964
ทั้งหมด
127,855
ไอพี ของคุณ
34.229.131.158
ลำดับรายการวันที่
1แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง 9 ม.ค. 2566
2รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 256326 ธ.ค. 2563
3ประกาศใช้แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง13 มิ.ย. 2563
4แผนพัฒนาห้าปี (2561-2565)8 พ.ค. 2563
5รายงานการติดตามผลและประเมินแผนพัฒนา รอบเดือนตุลาคม4 พ.ย. 2562
6รายงานการติดตามผลแผนพัฒนา เมษายน623 พ.ค. 2562
7ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง.แผนพัฒนาสามปี (2560-2562)1 ต.ค. 2561

1