พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมต้านยาเสพติด เน้นเศรษฐกิจพอเพียง  คุณภาพชีวิตและการศึกษา    ธรรมาภิบาลและประชาชนมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/06/2558
วันนี้
61
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
2,476
เดือนที่แล้ว
2,511
ปีนี้
23,630
ปีที่แล้ว
32,964
ทั้งหมด
138,130
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91
ลำดับรายการวันที่
1โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยปูลิงถึงห้วยอิลู หมูที่ 3 จุดที่4 17 ส.ค. 2566
2โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 หนองแดง6 ก.ค. 2566
3โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ป่าหวาย ไทรน้อย ม.66 ก.ค. 2566
4โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมูเซอ จุดที่ 2 6 ก.ค. 2566
5โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมูเซอ จุดที่ 16 ก.ค. 2566
6โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะ ม.66 ก.ค. 2566
7โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเลวา ม.6 6 ก.ค. 2566
8สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 25648 เม.ย. 2564
9รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 25628 เม.ย. 2564
10รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 25638 เม.ย. 2564
11รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 25648 เม.ย. 2564
12แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 25642 ธ.ค. 2563

1