พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมต้านยาเสพติด เน้นเศรษฐกิจพอเพียง  คุณภาพชีวิตและการศึกษา    ธรรมาภิบาลและประชาชนมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/06/2558
วันนี้
61
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
2,646
เดือนที่แล้ว
2,509
ปีนี้
13,355
ปีที่แล้ว
32,964
ทั้งหมด
127,855
ไอพี ของคุณ
34.229.131.158
ลำดับรายการวันที่
1การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยนายน 256422 ก.ค. 2565
2รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับแก้ไข)20 มิ.ย. 2565
3ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาศที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 256520 มิ.ย. 2565
4ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง การแสดงงบฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี24 ต.ค. 2561
5สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน ปี 2561 1 ต.ค. 2561
6สรุปการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน ปี 25601 ต.ค. 2561

1