พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมต้านยาเสพติด เน้นเศรษฐกิจพอเพียง  คุณภาพชีวิตและการศึกษา    ธรรมาภิบาลและประชาชนมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/06/2558
วันนี้
60
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
2,646
เดือนที่แล้ว
2,509
ปีนี้
13,355
ปีที่แล้ว
32,964
ทั้งหมด
127,855
ไอพี ของคุณ
34.229.131.158
ลำดับรายการวันที่
21ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเ20 พ.ค. 2564
22พระราชบัญญัติเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับแก้ไข ปัจจุบัน)29 เม.ย. 2564
23ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 เม.ย. 2564
24สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการ จากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 25556 ม.ค. 2564
25กฎกระทรวงการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรือขยะอันตรายชุมชน พ.ศ. 256325 ธ.ค. 2563
26สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น10 ส.ค. 2563
27ระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น28 มี.ค. 2563

|< << 12