พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมต้านยาเสพติด เน้นเศรษฐกิจพอเพียง  คุณภาพชีวิตและการศึกษา    ธรรมาภิบาลและประชาชนมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/06/2558
วันนี้
60
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
2,646
เดือนที่แล้ว
2,509
ปีนี้
13,355
ปีที่แล้ว
32,964
ทั้งหมด
127,855
ไอพี ของคุณ
34.229.131.158


หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง เรื่อง อนุมัติใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายป 19 ก.ย. 2562สำนักปลัดDownload
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  19 พ.ย. 2558สำนักปลัดDownload
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 19 พ.ย. 2558กองคลังDownload
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 19 พ.ย. 2558กองคลังDownload
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  19 พ.ย. 2558สำนักปลัดDownload
การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้อง 2 ส.ค. 2558สำนักปลัดDownload
การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น 2 ส.ค. 2558สำนักปลัดDownload
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ 2 ส.ค. 2558สำนักปลัดDownload
การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น 2 ส.ค. 2558สำนักปลัดDownload
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 21 ก.ค. 2558สำนักปลัดDownload
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตาราง 21 ก.ค. 2558สำนักปลัดDownload
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 21 ก.ค. 2558สำนักปลัดDownload
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 21 ก.ค. 2558สำนักปลัดDownload
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 21 ก.ค. 2558กองช่างDownload
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ _1_ 21 ก.ค. 2558สำนักปลัดDownload
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 21 ก.ค. 2558กองช่างDownload
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 21 ก.ค. 2558กองช่างDownload
การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ 21 ก.ค. 2558สำนักปลัดDownload
การจดทะเบียนพาณิชย์ %28ตั้งใหม่%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจ 21 ก.ค. 2558กองคลังDownload
การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เลิกประกอบพาณิชยกิจ%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 21 ก.ค. 2558กองคลังDownload
1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1