พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมต้านยาเสพติด เน้นเศรษฐกิจพอเพียง  คุณภาพชีวิตและการศึกษา    ธรรมาภิบาลและประชาชนมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/06/2558
วันนี้
109
เมื่อวานนี้
81
เดือนนี้
1,466
เดือนที่แล้ว
1,951
ปีนี้
15,101
ปีที่แล้ว
12,356
ทั้งหมด
49,372
ไอพี ของคุณ
34.237.138.69
-:- ประชาสัมพันธ์ ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 
-:- ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อบต.ม่อนจอง 
-:- เชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
-:- แจก! สูตรน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 
-:- องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจองขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเลือกตั้ง ประจำ 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับ สำหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 
-:- ประชาสัมพันธ์วันเด็กแห่งชาติ 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ 
-:- ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง เรื่องรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ 
-:- ประกาศองคการบริหารสวนตําบลมอนจอง เรื่อง อนุมัติใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2 

โครงการอบรมเขิงปฏิบัติการการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานในพื้นที่ตำบลม่อนจอง
กิจกรรมงานพิธีแสดงมุทิตาสักการะ พิธีฉลองสัญญาบัตรพัดยศ และผ้าไตร เจ้าอธิการสราวุฒิ โสภโณ
พิธีปิดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ม่อนจอง-แม่ตื่น
โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2563
ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ไวรัส COVID-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ในบริเวณสำนักงาน แ

โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ
โครงการวันผู้สูงอายุและประเพณีปี๋ใหม่เมือง
กิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหารงาน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานทั่วไป นักเรียนและนักศึกษาเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจองร่วมกับสภาวัฒนธรรม ร่วมกันตานก๋วยสลากกะภัต ณ วัดสถิตบุญวาส
วันที่ 24 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจองร่วมกับสภาวัฒนธรรม ร่วมกันตานก๋วยสลากกะภัต ณ วัดจอมหมอก
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจองจัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันปิยมหาราช) ณ สนามโรงเรียนตรีมิตรวิทยา โดยมีหน่วยงานราชการประชาในพื้นที่ตำบลม่อนจองและตำบลแม่ตื่น หน


วิวสวนกะหล่ำมูเซอ
พร้อมแล้วกับการเที่ยวชมท้องทุ่งม่อนจอง
ศูนย์เรียนรู้ป่าไม้และสัตว์ป่า
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร