พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมต้านยาเสพติด เน้นเศรษฐกิจพอเพียง  คุณภาพชีวิตและการศึกษา    ธรรมาภิบาลและประชาชนมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/06/2558
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
3,083
ปีนี้
30,003
ปีที่แล้ว
32,964
ทั้งหมด
144,503
ไอพี ของคุณ
3.238.180.174
e-service

-:- ขอเชิญชวนส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านสุขภาพ ประจำปี 2566 
-:- ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเ็ดเสร็จ( One stop Service:OSS) 
-:- โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรร 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรม 
-:- ประกาศ จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2567 
-:- เรื่อง เชิญชวนประชาชนในชุมชนร่วมจัดทำถังขยะเปียก 
-:- ต้อนรับ คณะผู้บริหาร สปสช.(ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช.) พร้อมด้วยสื่อมวลชน เพื่อติด 
-:- ร่วมกัน ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด 
-:- ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก สส. 
-:- ประชาสัมพันธ์แผนการยืนยันตัวตนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ''กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์''
ติดตามโครงการจัดสภาพแวดล้อมผู้อยู่อาศัยคนพิการผู้สูงอายุผุ้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง
อบต.ม่อนจองได้พ่นละอองฝอยเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ (PM2.5)
ภารกิจนำรถน้ำออกป้องกันเหตุดับไฟหลุมขยะ
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจองออกปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ ชาวบ้านบ้านห้วยไม้หก หมู่ที 6 ในภารกิจดับไฟป่าช

ออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2566
สำรวจภาษีป้ายและร้านค้า ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 ถึง 27 มีนาคม 2566
การตรวจงานสอบการคลัง การเงินการบัญชีและการพัสดุ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2566


วิวสวนกะหล่ำมูเซอ
พร้อมแล้วกับการเที่ยวชมท้องทุ่งม่อนจอง
ศูนย์เรียนรู้ป่าไม้และสัตว์ป่า
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร