พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมต้านยาเสพติด เน้นเศรษฐกิจพอเพียง  คุณภาพชีวิตและการศึกษา    ธรรมาภิบาลและประชาชนมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/06/2558
วันนี้
75
เมื่อวานนี้
105
เดือนนี้
1,045
เดือนที่แล้ว
2,003
ปีนี้
6,617
ปีที่แล้ว
17,293
ทั้งหมด
58,181
ไอพี ของคุณ
100.26.179.251
e-service

-:- แผนที่แสดงการระบาดCOVID-19 จังหวัดเชียงใหม่(ระลอกเดือนเมษายน) 
-:- พยากรอากาศประจำวันที่ 16 เมษายน 2564 
-:- พยากรณ์อากาศ 24.ชั่วโมงข้างหน้า วันที่ 16-17 เมษายน 2564 
-:- งดเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยง 5 อำเภอจังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 4 เรื่อง มาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 20 
-:- ประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่36/2564 เรื่อง มาตราการป้องกันโรคในพื้นที่จังหวัด 
-:- ประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่35/2564 เรื่อง มาตราการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วม 
-:- การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการรับส่ง ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เข้าสู่โรงพยาบาลสนาม 
-:- ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เรื่องสถานที่หรือพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโค 
-:- แจ้งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่อำเภอจอมทอง 

ความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือบางส่วน(หมู่.9 , หมู่.5)ความเสียหายจากพายุฤดูร้อน(วาตภัย)
เปิดด่านสกัดโรคโควิดตำบลม่อนจอง
ความเสียหายและให้ความช่วยเหลือบางส่วน(หมู่.2 , หมู่.3)จากพายุฤดูร้อน(วาตภัย)
โครงการจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 12 เมษายน 2564
เปิดด่าน 7 วันอันตราย
ชาวบ้านห้วยไม้หก บ้านห้วยหล่อดูก อ.อมก๋อย รวมพลังสร้างฝายกั้นน้ำแม่ตื่นชั่วคราว แก้ปัญหาภัยแล้ง

โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ
โครงการวันผู้สูงอายุและประเพณีปี๋ใหม่เมือง
กิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหารงาน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานทั่วไป นักเรียนและนักศึกษาเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจองร่วมกับสภาวัฒนธรรม ร่วมกันตานก๋วยสลากกะภัต ณ วัดสถิตบุญวาส
วันที่ 24 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจองร่วมกับสภาวัฒนธรรม ร่วมกันตานก๋วยสลากกะภัต ณ วัดจอมหมอก
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจองจัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันปิยมหาราช) ณ สนามโรงเรียนตรีมิตรวิทยา โดยมีหน่วยงานราชการประชาในพื้นที่ตำบลม่อนจองและตำบลแม่ตื่น หน


วิวสวนกะหล่ำมูเซอ
พร้อมแล้วกับการเที่ยวชมท้องทุ่งม่อนจอง
ศูนย์เรียนรู้ป่าไม้และสัตว์ป่า
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร