พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมต้านยาเสพติด เน้นเศรษฐกิจพอเพียง  คุณภาพชีวิตและการศึกษา    ธรรมาภิบาลและประชาชนมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/06/2558
วันนี้
140
เมื่อวานนี้
191
เดือนนี้
2,293
เดือนที่แล้ว
3,565
ปีนี้
2,293
ปีที่แล้ว
29,972
ทั้งหมด
83,829
ไอพี ของคุณ
34.230.9.187
e-service

-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ไตรมาส2 (เดื 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม 
-:- เชิญชวนประชาชน ร่วมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
-:- ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง 
-:- แผนที่แสดงการระบาดCOVID-19 จังหวัดเชียงใหม่(ระลอกเดือนเมษายน) 
-:- พยากรอากาศประจำวันที่ 16 เมษายน 2564 
-:- พยากรณ์อากาศ 24.ชั่วโมงข้างหน้า วันที่ 16-17 เมษายน 2564 

งานควบคุมโรคระบาด Covid19 ตำบลม่อนจอง
ออกควบคุมพื้นที่เสี่ยงหมู่ที่6และหมู่8
กองช่าง อบต.ม่อนจอง ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟกิ่งบ้านห้วยปูลิง หมู่ที่ 3 ตำบลม่อนจอง
งานสาธารณสุขได้เข้าร่วมคัดกรองโรคโควิด19ที่บ้านมูเชอปากทาง

งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง ขอประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี งบประมาณ 2565
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ2564
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2564 ด้าน 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง


วิวสวนกะหล่ำมูเซอ
พร้อมแล้วกับการเที่ยวชมท้องทุ่งม่อนจอง
ศูนย์เรียนรู้ป่าไม้และสัตว์ป่า
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร